64 codis del GeoGaia

El GeoGaia està format per 8 formes geomètriques i colors que combinats entre ells, ens donen com a resultat els 64 codis que configuren aquesta taula:

Al Igual que l’oracle del I Ching que es composa de 64 hexagramas.

64codis