GeoGaia en el nostre entorn

La brúixola GeoGaia, és un diagrama on si col·loquen els 64 codis al seu voltant (parteix de la base del Pakua del Feng Shui), i mitjançant la localització de cada un d’ells podem influir sobre el “Qi” de l’espai atorgant-li vitalitat ambiental i neutralitzar així les influencies nocives.

… Continua llegint