Connectem amb la font de vida

connectemamblafotndevida

A partir de la visió holística de l’ésser, es contemplarà des de l’àtom fins el cosmos, incloent l’univers exterior i interior, i així ho trobem reflectit en els fractals…
Tot allò que es crea, es concebeix i es transmet en un grup, no s’oblida ni es perd, sinó que resta dins el nostre camp informacional.

  • Experimentarem amb art x l’anima per a compendre com les parts i el tot som U amb l’esfera.
  • S’aplicarà la fractalitat a partir de la geometria dels cinc elements (terra, aire, foc, aigua i èter) a fi d’acompanyar els diferents processos evolutius de l’ànima.
  • Compartirem els records de les diferents etapes vitals per esbrinar quin sentit tenen en el cicle de la vida-mort-vida.
  • Aprendrem a utilitzar eines que ajuden a cuidar i escoltar la vibració dels llocs accedint així, des de l’amor, als registres de l’ànima.

Taller impartit per: Elisabet Medina, Pilar Calçada, Imma Reguant, Eulàlia Calzada i Anna Segura